Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. má na svém účtu realizaci řady čistíren odpadních vod a kolektorů sanitární kanalizace. Jsme zodpovědní za investice v městech: Żywiec, Bielsko-Biała, Komorowice, Wapienica, Skoczów, Andrychów, Wisła – Jawornik, Chybie, Czechowice-Dziedzice. Investice související s ochranou životního prostředí mají zásadní význam pro udržitelný rozvoj a jsou nezbytné pro řádné fungování městských a mimoměstských ekosystémů. Jako jedna z mála stavebních společností na Slezsku můžeme být hrdí na to, že péče o kvalitu našich investic jde ruku v ruce s respektem k přírodě.

Součástí prací bylo vykonání systému sanitární kanalizace o průměru 200 cm a délce přes 11 km.

Termín realizace: srpen 2010 – srpen 2011

Výstavba sanitární kanalizace v obci Jaworze - I. etapa

Urząd Gminy Jaworze - ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze

Výstavba sanitární kanalizace v Bielsku-Białej pro oblasti Mikuszowice Krakowskie a Śląskie, ul. Morelowa, Willowa, Jaskółcza a Jabłeczna.

Termín realizace: duben 2011 – září 2011.

Výstavba sanitární kanalizace v Mikuszowicích Krakovských Bielsku-Białej

AQUA S.A. - Bielsko-Biała, ul. 1 Maja

V rámci modernizace byl vykonán biologický reaktor, stanice dmychadel a stanice PIX. Modernizovány byly rovněž dva biologické reaktory, dvě čerpací stanice, čistírny odpadních vod a sedimentační nádrže dešťové vody.

Termín realizace: červen 2006 – červenec 2008

Modernizace čistírny odpadních vod Komorowice

Przedsiębiorstwo Komunalne Aqua - ul. 1 maja 23, 43-300 Bielsko-Biała

Stavební práce v rámci rozšíření a modernizaci čistírny odpadních vod v Pisarzowicích. Součástí modernizace a rozšíření byla výstavba technologické budovy a integrovaného systému vzájemně propojených biologických reaktorů a retenčních komor.

Termín realizace: duben 2010 – září 2011.

Modernizace a rozšíření čistírny odpadních vod v Pisarzowicích.

43-332, Pisarzowice

Výstavba sanitární kanalizace v obci Chybie v rámci projektu s názvem „Ochrana vod nádrže pitné vody pro aglomeraci Horního Slezska vybudováním sanitárního systému čištění odpadních vod v obci Chybie –

II, etapa, úkol 1″ Termín realizace: září 2009 – prosinec 2012.

I. etapa, úkol 1″ Termín realizace: říjen 2010 – listopad 2011

Systém sanitární kanalizace v obci Chybie v rámci I. a II. etapy

Gmina Chybie - ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Součástí modernizace čistírny odpadních vod v Czechowicích-Dziedzicích byly stavební a montážní práce na systému blokovaných biologických reaktorů a retenčních komor.

Termín realizace: rok 2014

Rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod v Czechowicích-Dziedzicích

Instal Kraków S.A. - ul. Kazimierza Brandla 1, Kraków.

K rozsahu stavebních prací patřila výstavba technologické budovy a integrovaného systému vzájemně propojených biologických reaktorů a retenčních komor. V rámci investice byla přizpůsobena instalace čistírny odpadních vod MPOŚ Osvětim implementací inovativních technologií zesílení redukce sloučenin dusíku.

Termín Realizace: duben 2018 – září 2020

Instalace čistírny odpadních vod MPOŚ Osvětim implementací technologie zesílení redukce sloučenin dusíku.

Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - ul. Nadwislańska 46, 32-600 Oświęcim

Působíme ve stavebnictví již více než sedm desetiletí a máme za sebou mnoho projektů. Svou stopu jsme zanechali na mnoha místech v Polsku i v zahraničí. Budování skvělého zázemí je také velká zodpovědnost, čehož si uvědomujeme. Víme, že naše budovy jsou tou nejlepší ukázkou a povzbuzením ke spolupráci s námi.