Průmysl vytváří pracovní místa, vyrábí zboží a hraje přímou roli při zlepšování kvality života a ekonomického postavení země. Jako průmyslová stavební společnost si uvědomujeme prestiž a důležitost stavebních projektů. Doslova a obrazně jsme v průběhu let přispěli k budování průmyslu v Polsku. Podívejte se, co jsme již udělali.

Skladová hala pro vysoké skladování, výrobní a skladová hala se sociální částí, trafostanice, rozvodná stanice tepla a budovy, instalace a vnější infrastruktura.
Termín realizace: červen 2019 – listopad 2020.

Rozšíření výrobního závodu spolu s infrastrukturou - „SPACE“ s užitnou plochou 9 662 m2 a kubaturou 13 6181 m3

Lajkonik Snack Sp. z o.o. - ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina

Realizovaná kancelářská budova je pomocnou budovou v areálu energetické jednotky a skládá se ze tří prostorově a funkčně propojených částí: přízemní sociální části, třípatrové kancelářské části; komunikační spojky mezi dotyčnou budovou a samostatnou budovou strojovny.
Termín realizace: červenec 2017 – únor 2020

Komplexní realizace a zprovoznění administrativní budovy s užitnou plochou 10,88 m2 a kubaturou 11,176 m3

Tauron Wytwarzanie S.A. - ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

Investice zahrnovala vybudování testovací stanice čerpadel, která se skládala z ocelové haly v jednolodní části přecházející do dvou lodí. Hala má samostatnou sociálně – kancelářskou část pro stálou obsluhu stanice a část rozvodné stanice. V hlavní hale byla vybudována podzemní nádrž na vodu k provádění technologických zkoušek vodních čerpadel.
Termín realizace: květen 2017 – prosinec 2018

Testovací stanice čerpadel spolu s nezbytnou infrastrukturou pro Skupinu Powen Wafapomp S.A. v Zabrze s užitnou plochou 1 647 m2 a kubaturou 22 312 m3

Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A. - ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

Rozšíření Výzkumného a vývojového centra Synthos S.A. v oblasti inovativních chemických produktů. V rámci investice byly postaveny tři budovy: B1 – výrobní a skladová hala, B2 – sociální budova a B3 – laboratoř.
Termín realizace: květen 2017 – říjen 2018

Instalace na výrobu přípravků na ochranu rostlin s doprovodnou infrastrukturou se skladištěm a výzkumným a vývojovým centrem s užitnou plochou 12 200 m2 a kubaturou 13 158 m3

Synthos Spółka Akcyjna - ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Rozšíření stávajícího průmyslového závodu Eaton Automotive Systems sp. z o.o. o výrobní halu se sociálním, kancelářským a technickým segmentem a změna využití části myčky palet na průmyslovou čističku odpadních vod (spolu s potřebnou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi).
Termín realizace: květen 2017 – červen 2018

Rozšíření průmyslového závodu o výrobní halu se sociálním, kancelářským a technickým segmentem s užitnou plochou 8 547 m2 a kubaturou 79 373 m3

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o - ul. Rudawka 83, 43-382 Bielsko-Biała

Výstavba výrobní a skladové budovy se sociálním zázemím pro zaměstnance a laboratorní částí, včetně souboru místností pro inovaci produktů realizovaných v prostorách stávajícího závodu s využitím stávající technické a komunikační infrastruktury.
Termín realizace: únor 2016 – leden 2017

Továrna na výrobu potravinářských koncentrátů spolu s technickou, logistickou a technologickou infrastrukturou s užitnou plochou 8 719 m2 a kubaturou 77 525 m3

MOKATE Sp. z o.o. - ul. Strażacka 48, 14-240 Żory

Působíme ve stavebnictví více než sedm desetiletí a vykonali jsme mnoho projektů. Zanechali jsme svou stopu na mnoha místech v Polsku, ale i v zahraničí. Výstavba skvělých objektů je také velkou odpovědností, které jsme si vědomi. Víme, že naše budovy jsou nejlepší vizitkou a pobídkou ke spolupráci s námi.