Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren. eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren.

mężczyzna z teczką i książką w ręce
 • Opis stanowiska
  – Nadzorowanie placu budowy w zakresie elektryki,
  – Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich elektrycznych aspektów w projektach
  – Przygotowywanie obmiaru postępu robót,
  – Przeprowadzanie przetargów dla podwykonawców w tym weryfkacja cen oraz jakości świadczonych usług,
  – Analiza projektów przetargowych i wykonawczych pod kątem ich optymalizacji cenowej w tym kontrola i pozyskiwanie ofert cenowych.
  – Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie,
  – Doradztwo oraz doraźny nadzór nad robotami elektrycznymi prowadzonymi przez podwykonawców,
  – Pomoc merytoryczna konieczna przy realizacji projektów.

  Wymagania
  – Wykształcenia wyższego budowlanego o proflu elektrycznym,
  – Doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenia w pracy na budowie,
  – Znajomości cen materiałów i usług w branży elektrycznej,
  – Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  – uprawnienia w zakresie projektowym będą dodatkowym atutem,
  – doświadczenie w zakresie teletechniki będzie dodatkowym atutem.

  Firma oferuje
  – Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  – Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej frmie budowlanej,
  – Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole,
  – Pakiet beneftów pozapłacowych – m.in. Prywatna opieka medyczna, karta multsport
  – Pakiet socjalny (m.in. Wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.),
  – Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego,
  – Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego.”

oraz

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.”

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: rodo(at)*bpbpsa.com.pl *(at)=@
Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez Administratora (w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym zakresie).

Dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w związku z przepisami Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez jeden rok. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niepodanie Pani/Pana danych osobowych których podanie jest wymagane przez kodeks pracy uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Natomiast w przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych których podanie jest dobrowolne (a więc tych danych których podanie nie jest wymagane przez kodeks pracy) nie spowoduje to żadnych niekorzystnych konsekwencji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego.

 TAK lub  NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.

 TAK lub  NIE