Nasz zespół to zgrana grupa osób, która chętnie sobie pomaga i dzieli się doświadczeniami. Posiadamy specjalistów z różnych dziedzin i dbamy o to by nieustannie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Poniżej znajdziesz oferty pracy na miejsca, do których aktualnie rekrutujemy. Jeżeli spełniasz nasze wymagania i chcesz stabilnego zatrudnienia to jest miejsce dla Ciebie.

Zadzwoń Wyślij zapytanie
mężczyzna z teczką i książką w ręce
 • Zakres obowiązków:

  Wykonywanie prostych, rutynowych prac związanych z różnymi etapami budowy.

  Główne zadania:

  1. Przygotowywanie materiałów pomocniczych.
  2. Pomoc robotnikom budowlanych.
  3. Wykonywanie prostych czynności remontowo-budowlanych.
  4. Prace porządkowe na budowie.

  Wymagania:

  1. Znajomość ogólnych prac remontowo – budowlanych.
  2. Prawo jazdy kat. B.
  3. Dyspozycyjność.
  4. Lojalność.
  5. Chęć do pracy.
  6. Umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami.

  Oferujemy:

  1. Stabilne zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
  2. Pakiet opieki zdrowotnej.
  3. Kartę active sport.
  4. Pakiet socjalny (min. Wczasy pod gruszą, bony świąteczne itd.).
  5. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  6. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
  Oferta dodana:03-02-2022
 • Główne obowiązki:

  1. Kompleksowe zarządzanie powierzonymi projektami zgodnie z postanowieniami umowy kontraktowej oraz zasadami obowiązującymi w Spółce, w szczególności praca z budżetem bazowym oraz harmonogramem bazowym.
  2. Prowadzenie procesu wyboru i negocjacjami z Kontrahentami.
  3. Przygotowanie budżetów i kontrola kosztów inwestycji w czasie jej trwania oraz współudział w zarządzaniu kosztami budowy.
  4. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji budowy.
  5. Współudział merytoryczny w procesie planowania projektu.
  6. Rozliczanie wykonanych prac.
  7. Zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć.
  8. Sporządzanie okresowych raportów o stanie prac na poszczególnych projektach.
  9. Reprezentowanie spółki przed Inwestorami i osobami przez niego wskazanymi.
  10. Bieżąca współpraca z innymi działami firmy oraz podwykonawcami robót.

  Wymagania:

  1. Min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w budownictwie kubaturowym – przemysłowym.
  2. Wykształcenie techniczne (uprawnienia budowlane).
  3. Mile widziane dodatkowe wykształcenie w zarządzaniu projektami.
  4. Mile widziane doświadczenie w BIM.

  Co oferujemy:

  1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B (decyzja kandydata).
  2. Możliwości rozwoju zawodowego.
  3. Szkolenia pracownicze wg zapotrzebowania pracownika.
  4. Bardzo dobrą atmosferę pracy.
  5. Szeroki pakiet dodatkowych benefitów.
  6. Samochód, laptop, telefon służbowy.

  Oferta dodana:04-01-2022
 • Zakres obowiązków

  1. Prace remontowo – serwisowe urządzeń elektrycznych, obsługa urządzeń elektrycznych, montaż podzespołów, zespołów, urządzeń elektrycznych i energetycznych przy wykorzystaniu narzędzi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym.
  2. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
  3. Montaż oświetlenia.
  4. Bieżąca konserwacja i naprawy.

  Wymagania:

  1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
  2. Mile widziane uprawnienia SEP.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
  5. Predyspozycje manualne.

  Firma oferuje:

  1. Umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy.
  2. Stałe wynagrodzenie plus dodatki.
  3. Możliwość wyrobienia uprawnień SEP.
  4. Bezpłatny parking na terenie firmy.
  5. Pracę w doświadczonym i zgranym zespole.
  Oferta dodana:14-12-2021
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI

  1. Koordynowanie pracy na wyznaczonej części budowy w ścisłej współpracy z doświadczonym Kierownikiem Budowy.
  2. Kontrola powierzonego zadania w zakresie jakości i terminowości.
  3. Pomoc przy weryfikacja dokumentacji wykonawczej.
  4. Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie.
  5. Stała kontrola stanu BHP.
  6. Analiza ofert dostawców i podwykonawców.
  7. Przygotowywanie dokumentacji budowy.
  8. Raportowanie postępów prac.

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym – warunek konieczny.
  2. Mile widziana specjalność konstrukcyjna.
  3. Dobra znajomość obsługi programu AutoCAD, MS Excel, MS Word.
  4. Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku w branży budowlanej.
  5. Prawo jazdy kategorii B.
  6. Dokładności i odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
  7. Dyspozycyjności i gotowości do podróży służbowych na terenie woj. śląskiego.

  CO OFERUJEMY :

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Możliwość zdobywania doświadczenia.
   w renomowanej firmie budowlanej.
  3. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
  4. Pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. Prywatna opieka.
  5. Pakiet socjalny (m.in. Wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.).
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
  Oferta dodana:
 • GŁÓWNE OBOWIĄZKI

  1. Zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem projektu, wymaganiami klienta
   i zapewnienie jego terminowego wykonania.
  2. Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót
   z: harmonogramami, prawem budowlanym,  dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP.
  3. Nadzór i kontrolę nad realizowaną budową w zakresie technicznym oraz wdrożenie nowoczesnych technologii
   w tym procesie.
  4. Realizację budowy zgodnie z umową i budżetem.
  5. Nadzór nad dokumentacją techniczną, prawną i  finansową projektu.
  6. Rozliczenie końcowe budowy.
  7. Raportowanie postępów prac.
  8. Rekomendowanie przełożonemu zakresów prac do wykonania.
  9. Optymalizacja kosztów

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  1. Wykształcenia wyższego technicznego – kierunek budownictwo.
  2. Uprawnień budowlanych wykonawczych – warunek konieczny.
  3. Znajomości prawa pracy (mile widziana), prawa budowlanego oraz przepisów BHP.
  4. Minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku.
  5. Doświadczenia w prowadzeniu negocjacji z klientami i podwykonawcami oraz w sporządzaniu wycen.
  6. Umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności negocjacji.
  7. Bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych.
  8. Odporności na stres.

  CO OFERUJEMY :

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Możliwość zdobywania doświadczenia
   w renomowanej firmie budowlanej.
  3. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
  4. Pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. Prywatna opieka
  5. Pakiet socjalny (m.in. Wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.).
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
  Oferta dodana:31-03-2021

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała,, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego.”

oraz

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.”

Klauzula informacyjna:

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przyul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: rodo(at)*bpbpsa.com.pl *(at)=@
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez Administratora (w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym zakresie).
 • Dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w związku z przepisami Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:
  – Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  – Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez jeden rok. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  – Niepodanie Pani/Pana danych osobowych których podanie jest wymagane przez kodeks pracy uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Natomiast w przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych których podanie jest dobrowolne (a więc tych danych których podanie nie jest wymagane przez kodeks pracy) nie spowoduje to żadnych niekorzystnych konsekwencji.
  – Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  – W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego.
  – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.