Nasz zespół to zgrana grupa osób, która chętnie sobie pomaga i dzieli się doświadczeniami. Posiadamy specjalistów z różnych dziedzin i dbamy o to, by nieustannie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Poniżej znajdziesz oferty pracy na miejsca, na które aktualnie prowadzimy rekrutację. Jeżeli spełniasz nasze wymagania i chcesz stabilnego zatrudnienia – to jest miejsce dla Ciebie.

mężczyzna z teczką i książką w ręce
 • Zakres obowiązków

  1. Wykonywanie wycen prac projektowych.
  2. Opracowywanie i składanie wniosków o warunki przyłączeniowe do gestorów
   sieci (wod. – kan., gaz,; ciepło systemowe).
  3. Opracowywanie koncepcji projektowych, dla budownictwa mieszkaniowego jedno/wielorodzinnego), przemysłowego, użyteczności publicznej, w zakresie:
   – o instalacji i sieci zewnętrznych (wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłączy ciepłowniczych),
   – o instalacji wewnętrznych w zakresie wody użytkowej; instalacji pożarowej; kanalizacji sanitarnej i deszczowej; instalacji grzewczej; wentylacyjnej i chłodniczej; gazu.
  4. Opracowywanie projektów budowlanych dla wyżej wymienionych zakresów, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, w tym decyzji pozwolenia na budowę.
  5. Opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych wyżej wymienionych zakresów.
  6. Realizacja nadzorów autorskich.
  7. Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz proponowanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych dla realizowanych inwestycji, zadań, koncepcji.

  Wymagania

  1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
  2. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych, norm branżowych.
  3. Znajomość procedur formalno-prawnych związanych z branżą sanitarną.
  4. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
  5. Bardzo dobra znajomość oprogramowania AUTOCAD, MS Office.
  6. Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego:
   – o do rysowania profili podłużnych sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (np. Profil Koordynator),
   – o do obliczenia obciążenia cieplnego budynku (np. AUDYTOR OZCSANKOM / INSTALSOFT).
  7. Obliczenie i projektowanie instalacji wody użytkowej, kanalizacyjnej, grzewczej, chłodniczej, Wentylacyjnej (np. SANKOM / INSTALSOFT).
  8. Bardzo dobra znajomość oprogramowania doborowego producentów urządzeń.
  9. Samodzielność w sporządzaniu interdyscyplinarnych projektów instalacji sanitarnych.
  10. Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i terminowość.
  11. Prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Narzędzia niezbędne do pacy min. laptop, telefon.
  3. Pakiet benefitów pozapłacowych – (m.in. prywatna opieka medyczna, karta
   multisport.)
  4. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, paczki dla dzieci).
  5. Możliwość skorzystania z firmowych ośrodków wczasowych.
  6. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
  7. Parking dla pracowników.
  8. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  9. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
 • Zakres obowiązków

  1. Wykonywanie wycen prac projektowych.
  2. Opracowywanie i składanie wniosków o warunki przyłączeniowe do gestorów sieci (Tauron,Orange).
  3. Opracowywanie koncepcji projektowych dla budownictwa mieszkaniowego (jedno/wielorodzinnego), przemysłowego, użyteczności publicznej, w zakresie:
   – instalacji i sieci zewnętrznych ( przyłącza, warunki zasilania),
   – instalacji wewnętrznych w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych.
  4. Opracowywanie projektów budowlanych dla wyżej wymienionych zakresów, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, w tym decyzji pozwolenia na budowę.
  5. Opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych wyżej wymienionych zakresów.
  6. Realizacja nadzorów autorskich.
  7. Optymalizacja rozwiązań projektowych oraz proponowanie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych dla realizowanych inwestycji, zadań, koncepcji.

  Wymagania

  1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i/lub teletechnicznych.
  2. Bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych,
  3. Znajomość procedur formalno-prawnych związanych z branżą elektryczną i teletechniczną.
  4. Wykształcenie wyższe kierunkowe.
  5. Bardzo dobra znajomość oprogramowania AUTOCAD, MS Office.
  6. Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego.
  7. Dobra organizacja pracy, zaangażowanie i terminowość.
  8. Prawo jazdy kategorii B.

  Oferujemy

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
   pracy.
  2. Narzędzia niezbędne do pacy min. laptop, telefon.
  3. Pakiet benefitów pozapłacowych – (m.in. prywatna opieka medyczna, karta
   multisport.)
  4. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, paczki dla dzieci).
  5. Możliwość skorzystania z firmowych ośrodków wczasowych.
  6. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
  7. Parking dla pracowników.
  8. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
 • Zakres obowiązków:

  1. Opracowywanie kosztorysów.
  2. Kierowanie zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców branżowych – potrzebnych do wyceny kosztorysów.
  3. Analiza ryzyka projektu i wstępna ocena techniczna.
  4. Przygotowywanie i kalkulacja ofert – w oparciu o wypracowane rozwiązania lub dokumentację przetargową.
  5. Współdziałanie w negocjowaniu cen i warunków umów z inwestorami, podwykonawcami,   dostawcami i biurami projektów.
  6. Udział przy uzgadnianiu danych wyjściowych do wyceny – rozliczania robót budowlanych oraz opracowywania ofert.
  7. Sprawdzanie poprawności rachunkowej obliczeń zawartych w kosztorysach.
  8. Sprawdzanie prawidłowości kosztorysów ofertowych i ich weryfikacja pod względem merytorycznym.

  Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne z dziedziny budownictwa.
  2. Doświadczenie na podobnym stanowisku – min. 1 rok.
  3. Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko MS Office/NORMA).
  4. Umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość i inicjatywa.
  5. Zaangażowanie i pozytywne podejście do wyzwań.

  Firma oferuje:

  1. Zdobywanie doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  2. Miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole.
  3. Pakiet opieki zdrowotnej.
  4. Kartę multisport.
  5. Pakiet socjalny (min. wczasy pod gruszą, bony świąteczne itd.)
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • Zakres obowiązków:

  1. Analizowanie dokumentacji projektowej pod kątem jej poprawności.
  2. Dobór firm podwykonawczych/dostawców dla poszczególnych zakresów robót (konkurs i analiza) – dla etapu ofertowego i wykonawczego.
  3. Współudział w budowaniu ofert przetargowych.
  4. Nadzór i współudział przy wykonywaniu kosztorysów ofertowych, dodatkowych i zamiennych.
  5. Wsparcie kierownika kontraktu/budowy przy nadzorze nad podwykonawcami branżowymi, w razie konieczności – wizyta na budowie.

  Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne – kierunkowe.
  2. Uprawnienia budowlane wykonawcze – mile widziane.
  3. Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów BHP.
  4. Minimum 3-letnie doświadczenie w branży instalacyjnej.
  5. Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z klientami i podwykonawcami.
  6. Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność negocjacji.
  7. Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
  8. Odporność na stres.

  To oferujemy:

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  3. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
  4. Pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. prywatna opieka medyczna.
  5. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.).
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • Zakres obowiązków:

  1. Przygotowywanie zapytań ofertowych do usługodawców i dostawców materiałów budowlanych.
  2. Merytoryczna i ekonomiczna ocena zebranych ofert.
  3. Współdziałanie w negocjowaniu cen i warunków umów.
  4. Tworzenie zleceń i umów z dostawcami i usługodawcami.
  5. Organizacja e-aukcji zakupowych.
  6. Współpraca z innymi działami firmy.
  7. Tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie bazy cen jednostkowych materiałów i usług.
  8. Prowadzenie analiz rynku zaopatrzeniowego.
  9. Pozyskiwanie i weryfikowanie informacji o dostawcach, podwykonawcach i usługodawcach.
  10. Negocjowanie warunków handlowych umów ramowych.

  Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe, najlepiej techniczne z dziedziny budownictwa lub wykształcenie średnie, poparte kilkuletnią praktyką.
  2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Zmysł analityczny.

  Firma oferuje:

  1. Zdobywanie doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  2. Miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole.
  3. Stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę.
  4. Pakiet opieki zdrowotnej.
  5. Kartę active sport.
  6. Pakiet socjalny (min. wczasy pod gruszą, bony świąteczne itd.).
  7. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
 • Zakres obowiązków:

  1. Analiza dokumentacji projektowych realizowanego kontraktu.
  2. Nadzorowanie i koordynowanie robót elektrycznych.
  3. Ofertowanie i zamawianie towaru.
  4. Proponowanie rozwiązań technicznych.
  5. Nadzór nad dokumentacją powykonawczą.
  6. Udział w naradach koordynacyjnych.
  7. Współpraca z inwestorem, dostawcami i podwykonawcami.
  8. Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich elektrycznych aspektów w projektach.
  9. Przygotowywanie obmiaru postępu robót.
  10. Przeprowadzanie przetargów dla podwykonawcó,w w tym weryfikacja cen oraz jakości świadczonych usług.
  11. Analiza projektów przetargowych i wykonawczych pod kątem ich optymalizacji cenowej, w tym kontrola i pozyskiwanie ofert cenowych.
  12. Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie.
  13. Doradztwo oraz doraźny nadzór nad robotami elektrycznymi prowadzonymi przez podwykonawców.
  14. Wszelka pomoc konieczna przy realizacji projektów.
  15. Prace biurowe konieczne do wykonania wszystkich powyższych zadań.

  Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe budowlane o profilu elektrycznym.
  2. Doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenia w pracy na budowie (fabryk, obiektów przemysłowych).
  3. Znajomości cen materiałów i usług w branży elektrycznej.
  4. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  5. Uprawnienia w zakresie projektowym będą dodatkowym atutem.

  Firma oferuje:

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  3. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
  4. Pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. prywatna opieka medyczna, karta multisport.
  5. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.).
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

 • Zakres obowiązków:

  Wykonywanie prostych, rutynowych prac związanych z różnymi etapami budowy.

  Główne zadania:

  1. Przygotowywanie materiałów pomocniczych.
  2. Pomoc robotnikom budowlanych.
  3. Wykonywanie prostych czynności remontowo-budowlanych.
  4. Prace porządkowe na budowie.

  Wymagania:

  1. Znajomość ogólnych prac remontowo – budowlanych.
  2. Prawo jazdy kat. B.
  3. Dyspozycyjność.
  4. Lojalność.
  5. Chęć do pracy.
  6. Umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami.

  Oferujemy:

  1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
  2. Pakiet opieki zdrowotnej.
  3. Kartę active sport.
  4. Pakiet socjalny (min. wczasy pod gruszą, bony świąteczne itd.).
  5. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  6. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • Zakres obowiązków

  1. Prace remontowo – serwisowe urządzeń elektrycznych, obsługa urządzeń elektrycznych, montaż podzespołów, zespołów, urządzeń elektrycznych i energetycznych przy wykorzystaniu narzędzi o napędzie elektrycznym, pneumatycznym.
  2. Wykonywanie instalacji elektrycznych.
  3. Montaż oświetlenia.
  4. Bieżąca konserwacja i naprawy.

  Wymagania:

  1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
  2. Mile widziane uprawnienia SEP.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
  5. Predyspozycje manualne.

  Firma oferuje:

  1. Umowę o pracę bezpośrednio u pracodawcy.
  2. Stałe wynagrodzenie plus dodatki.
  3. Możliwość wyrobienia uprawnień SEP.
  4. Bezpłatny parking na terenie firmy.
  5. Pracę w doświadczonym i zgranym zespole.
 • Zakres obowiązków:

  1. Koordynowanie pracy na wyznaczonej części budowy – w ścisłej współpracy z doświadczonym Kierownikiem Budowy.
  2. Kontrola powierzonego zadania w zakresie jakości i terminowości.
  3. Pomoc przy weryfikacji dokumentacji wykonawczej.
  4. Prowadzenie kontroli robót podwykonawców i ich rozliczanie.
  5. Stała kontrola stanu BHP.
  6. Analiza ofert dostawców i podwykonawców.
  7. Przygotowywanie dokumentacji budowy.
  8. Raportowanie postępów prac.

  Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym – warunek konieczny.
  2. Mile widziana specjalność konstrukcyjna.
  3. Dobra znajomość obsługi programów: AutoCAD, MS Excel, MS Word.
  4. Min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku w branży budowlanej.
  5. Prawo jazdy kategorii B.
  6. Dokładność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań.  
  7. Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych na terenie woj. śląskiego.

  Firma oferuje:

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  3. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
  4. Pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. prywatna opieka.
  5. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.).
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • Zakres obowiązków:

  1. Zarządzanie projektem budowlanym zgodnie z warunkami umowy, harmonogramem projektu, wymaganiami klienta i zapewnienie jego terminowego wykonania.
  2. Przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym,  dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP.
  3. Nadzór i kontrola nad realizowaną budową w zakresie technicznym oraz wdrożenie nowoczesnych technologii w tym procesie.
  4. Realizacja budowy zgodnie z umową i budżetem.
  5. Nadzór nad dokumentacją techniczną, prawną i finansową projektu.
  6. Rozliczenie końcowe budowy.
  7. Raportowanie postępów prac.
  8. Rekomendowanie przełożonemu zakresu prac do wykonania.
  9. Optymalizacja kosztów.

  Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek budownictwo.
  2. Uprawnienia budowlane – warunek konieczny.
  3. Znajomość prawa pracy (mile widziana), prawa budowlanego oraz przepisów BHP.
  4. Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
  5. Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z klientami i podwykonawcami w sporządzaniu wycen.
  6. Umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność negocjacji.
  7. Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
  8. Odporność na stres.

  Firma oferuje:

  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. Możliwość zdobywania doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej.
  3. Pracę w młodym, zgranym, dynamicznym zespole.
  4. Pakiet benefitów pozapłacowych – m.in. prywatna opieka.
  5. Pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, bony świąteczne, itp.).
  6. Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego.
  7. Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul.  Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała,, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego.”

oraz

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.”

Klauzula informacyjna:

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119), informujemy że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przyul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się mailowo pod adresem: rodo(at)*bpbpsa.com.pl *(at)=@
  Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji organizowanych przez Administratora (w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym zakresie).
 • Dane osobowe takie jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w związku z przepisami Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody stosownie do art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o 
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku:
  – Administrator nie zamierza nikomu przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  – Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez jeden rok. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  – Niepodanie Pani/Pana danych osobowych których podanie jest wymagane przez kodeks pracy uniemożliwi Administratorowi rozpatrzenie Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Natomiast w przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych których podanie jest dobrowolne (a więc tych danych których podanie nie jest wymagane przez kodeks pracy) nie spowoduje to żadnych niekorzystnych konsekwencji.
  – Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  – W zakresie dobrowolnych danych osobowych, ponad te które zostały określone w art. 22¹ kodeksu pracy, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacyjnego.
  – Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora.