Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania BPBP S.A.:

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., jako wykonawca:

– inwestycji budowlanych;

– obiektów i wyodrębnionych robót budowlano-montażowych;

– gotowych wyrobów budowlanych;

– usług handlu paliwami i badań diagnostycznych;

dąży do zachowania wysokich standardów  jakości, BHP i ochrony środowiska w procesie realizacji zleconych nam prac/usług.

Nasz sukces rynkowy budujemy w oparciu o aspekty finansowe, jakościowe, bhp i środowiskowe, które traktujemy, jako kluczowe elementy współpracy z naszymi klientami, pracownikami, podwykonawcami oraz innymi zainteresowanymi stronami. Zwracamy szczególną uwagę na:

– wymagania stawiane przez klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych;

– spełnianie wymagań prawnych i administracyjnych /w tym związanych z BHP i ochroną środowiska/;

– zapewnienie odpowiednich zasobów i środków operacyjnych;

– wprowadzanie i doskonalenie rozwiązań związanych z ochroną środowiska naturalnego;

– doskonalenie metod BHP przy udziale pracowników firmy;

– podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP.

Zobowiązujemy się do:

– kompleksowej obsługi i spełniania wymagań swoich klientów;

– doskonalenia i stałej poprawy warunków BHP oraz elementów mających wpływ na środowisko naturalne;

– zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;

– postępowania zgodnego z niniejszą Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Obowiązujące w ramach zintegrowanego systemu zarządzania procedury, dokumenty i instrukcje traktujemy jako podstawę do ciągłego doskonalenia skuteczności podejmowanych działań jakościowych, środowiskowych i BHP.

Świadomi odpowiedzialności za realizowane prace zobowiązujemy wszystkich pracowników naszej firmy do postępowania określonego w dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania oraz do osiągania zamierzonych celów jakości, środowiskowych i BHP.

Polityka Jakości, Środowiska i BHP podlega ocenie pod kątem jej przydatności dokonywanej w czasie przeglądu zarządzania i jest częścią szkolenia wstępnego pracowników naszej firmy.

Prezes Zarządu Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A.                                              

Ewelina Walkowicz