PCK – razem możemy więcej

Polski Czerwony Krzyż (PCK) jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – organizacją działającą na rzecz osób potrzebujących. PCK wspierane jest przez darczyńców indywidualnych, instytucjonalnych oraz firmy. Do grona tych ostatnich należy i również nasze Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

BPBP S.A. jest firmą budowlaną, która od ponad 70 lat działa na rynku polskim i europejskim. Nasza działalność to również zaangażowanie w inicjatywy charytatywne, jak i w życie lokalnych społeczności. Decyzja o wsparciu PCK jest więc zgodna z przekonaniami firmy, które m.in. opierają się na solidarności i odpowiedzialności społecznej.

Polski Czerwony Krzyż

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż:

  • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
  • Promocja honorowego krwiodawstwa
  • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
  • Opieka i pomoc socjalna
  • Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
  • Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat

Wsparcie firmy Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego dla PCK to krok w kierunku budowania, ale w tym przypadku – budowania lepszej świadomości w społeczeństwie.

Więcej informacji na temat PCK: https://pck.pl/

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej