Wizytówka Górnego Śląska

Wizytówka Górnego Śląska – tak niegdyś mówiono o wybudowanym w latach 50 XIX wieku, słynnym Dworcu Kolejowym. Budynek widniał na znaczkach pocztowych o nominale 50 gr, wyemitowanych 28 lutego 1978 roku – przez Pocztę Polską, w nakładzie aż 6.630.000 sztuk.

Stary Dworzec, choć wielokrotnie przebudowywany, przestał sprawować swoją dotychczasową funkcję pod koniec lat siedemdziesiątych, wraz z ukończeniem budowy „nowego dworca”. Od tamtego czasu, słynna niegdyś budowla zaczęła powoli popadać w ruinę.

A dziś – Stary Dworzec już po ogromnej renowacji, figuruje na okładkach gazet, jako – nowoczesna strefa biznesowa. Jak to się stało?

Zacznijmy od genezy dworca…

Stary Dworzec w Katowicach w stylu modernizmu historycznego oddany został ostatecznie do użytkowania w 1859 roku, zaś w latach 1906-1908 oraz latach 20 XX wieku poddawany był kilkukrotnym przemianom.

W latach dwudziestych nadbudowano budynek biurowy w części centralnego zespołu. W 1924 r. wzniesiono ostatnie skrzydło – przy ul. Kochanowskiego. Z kolei w okresie międzywojennym – dobudowano przedsionek przed drugą halą oraz kasy.  W czasie II wojny światowej – budynek pozostał bez zniszczeń. Ze względu jednak na wzrost liczby pasażerów, zadecydowano o budowie nowego dworca. W 1972 roku, tuż po uruchomieniu nowego, Stary Dworzec – wyłączony został z ruchu.

18 grudnia 1975 roku, pomimo wpisania Starego Dworca do rejestru zabytków, obiekt stale degradował i przez wiele kolejnych lat nie był remontowany. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy właścicielem inwestycji w 2015 roku została firma od lat zajmująca się rewitalizacją nieruchomości – spółka katowickiej grupy Maksimum.

Firma ta, oferująca biura i nieruchomości na Śląsku – do wykonania rewitalizacji wybrała właśnie naszą firmę BPBP S.A. Tym sposobem, Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w roli Generalnego Wykonawcy – rozpoczęło pracę nad inwestycją pt.: ,,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Parę słów o rewitalizacji i przemianach…

Prace renowacyjne wydały się nie mieć końca. Przedmiotem inwestycji była bowiem przebudowa z remontem oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję biurowo – handlowo – usługowo – gastronomiczną.

Ostatecznie jednak, funkcję obiektu udało się dostosować do wytycznych inwestora oraz istniejącego układu pomieszczeń i konstrukcji budynku, obejmując takie prace jak:

 • renowacja elewacji,
 • wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej,
 • wykonanie schodów monolitycznych na dwóch klatkach schodowych,
 • wymiana stropów drewnianych na stropy gęstożebrowe RECTOR,
 • wykonanie podciągów w stropie nad kondygnacją parteru,
 • liczne wyburzenia i zamurowania zmieniające wielkości otworów drzwiowych oraz układ
  pomieszczeń,
 • wykonanie dwóch szybów windowych w konstrukcji żelbetowej,
 • wykonanie wzmocnień posadzki w piwnicy pod centrale wentylacyjne,
 • wykonanie wzmocnienia fundamentów,
 • wykonanie zewnętrznego tarasu żelbetowego wraz ze schodami,
 • wykonanie zewnętrznych schodów olbrzyma – konstrukcji kamiennej,
 • wykonanie fundamentu pod windę zewnętrzną,
 • wykonanie stropu w klatce schodowej,
 • budowa nowych ścian działowych,
 • wykonanie nowej izolacji fundamentów,
 • docieplenie istniejącego dachu od wewnątrz,
 • wymiana i wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej – wg projektu instalacji
  sanitarnych,
 • wymiana i wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej i niskoprądowej – wg projektu instalacji elektroenergetycznych,
 • wymiana i wykonanie nowej instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej oraz ogrzewania – wg projektu instalacji sanitarnych

Końcowy efekt – zabytek w nowoczesnej odsłonie…

Zabytkowy Dworzec, który przed laty nazywany był „Sercem Katowic” – odzyskał dawny blask i swoją wyszukaną estetyką oraz przemyślaną funkcjonalnością przyciąga tłumy do centrum miasta. 


Przy rewitalizacji Zabytkowego Dworca w Katowicach zachowano jak największą ilość pierwotnej formy. Odrestaurowano elewację z zachowaniem detali, ale też wprowadzono elementy nowoczesnej architektury, takie jak np. przeszklony szyb windowy, oświetlenie LED, aluminiowa stolarka, czy klimatyzacja. Dworzec przystosowano również w pełni dla osób niepełnosprawnych.


Finalnie budynek stał się połączeniem dawnej elegancji i bardzo nowoczesnych, surowych form, dając budowli niepowtarzalny charakter, przez co bez wątpienia, jest on jedną z wizytówek naszego przedsiębiorstwa BPBP S.A.

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Ogólnopolski Konkurs Budowlany „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” świetnie oddaje, jak korzystnie zmienia się otoczenie wokół nas, a mowa tu głównie o „betonowej architekturze”.

Każda z edycji konkursu pokazuje, jak wzrasta troska o to, co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój kultury.

W roku 2017 Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. zdobyło tytuł Modernizacji Roku 2017 w kategorii: „Obiekty sportu i rekreacji”, zgłaszając inwestycję pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni ul. Chemików 2 w Oświęcimiu”.


W tym roku również jesteśmy finalistami tego konkursu, dzięki jednej z naszych kolejnych inwestycyjnych wizytówek pt.: ,,Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum Katowic”.

Prace renowacyjne wydały się tam nie mieć końca. Przedmiotem inwestycji była bowiem przebudowa z remontem oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję biurowo – handlowo – usługowo – gastronomiczną. A jednak udało nam się to zrealizować!


Już teraz, sami zobaczcie wynik naszej pracy – na podstawie przedstawionych zdjęć, a o końcowych wynikach samego konkursu poinformujemy na pewno, tuż po ich ogłoszeniu.

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej