Rozpoczęliśmy kolejną budowę – jest to realizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego, tym razem w miejscowości Mysłowice. Poza Brzezinką, Meszną czy Bielskiem-Białą – przedszkole, wybudowane przez BPBP S.A., powstanie w Mysłowicach! Za nami, uwiecznione na zdjęciach, prace wyburzeniowe.

Realizacja przedszkola obejmuje m.in. przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy. Inwestycja wymaga zapewnienia kompleksowej i bieżącej obsługi geodezyjnej i geologicznej. Konieczna jest również wycinka drzew przed rozpoczęciem prac oraz wykonanie nasadzeń zastępczych – przed jej ukończeniem.

Kolejnym etapem jest wyburzenie istniejącego budynku szkoły oraz będących w pobliżu budynków gospodarczych. Na miejscu wyburzonych obiektów rozpocznie się kompleksowa i wielobranżowa budowa nowego obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną. W budynku wykonane zostaną wewnętrzne instalacje elektryczne. Powstanie infrastruktura zewnętrzna dla całego kompleksu obejmująca: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, system odprowadzenia wód opadowych, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia.

Wolna przestrzeń zostanie zagospodarowana poprzez wykonanie zjazdu z drogi publicznej, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi czy plac zabaw. Roślinność zostanie zrekultywowana – tworząc przyjazną zieloną przestrzeń dla najmłodszych.

Zagłębiowski Park Sportowy to nie tylko kompleks obiektów sportowych, ale także miejsce spotkań, integracji i rozrywki. Stadion piłkarski może pomieścić ponad 11 tysięcy widzów. Posiada rekomendowaną przez FIFA – orientację stadionu piłkarskiego względem stron świata (delikatne skręcenie osi głównej boiska względem kierunku północ-południe). Z kolei stadion zimowy jest przystosowany do rozgrywania meczów hokeja na lodzie, zaś hala sportowa wykorzystywana jest do różnych celów, takich jak mecze siatkówki, koszykówki czy piłki ręcznej. 15 ha powierzchni Parku Sportowego to także miejsce dostosowane do organizacji koncertów, imprez plenerowych i targów.  Stworzona została przestrzeń publiczna zapewniająca komfortową komunikację pieszą dla kibiców – z parkowym charakterem – odizolowana od strefy parkingów i ruchu kołowego.

Czytaj więcej